KIỂM TRA ĐƠN HÀNG


Sau khi Cửa Tiệm Quý Cô xác nhận Đơn hàng Thành công sẽ tiến hành gửi hàng cho Quý khách.
Lúc này, Quý khách sẽ nhận được Mã Vận Đơn (của đơn vị Vận chuyển GHTK) thông qua Tin nhắn SMS / Email.
Nhập Mã Vận Đơn vào ô bên dưới, Quý khách có thể kiểm tra và theo dõi tình trạng quá trình vận chuyển của Đơn hàng.
***Lưu ý: Phân biệt giữa Mã Vận Đơn và Mã Đơn Hàng trên Website là khác nhau.